Tilslutningsafgifter Fredericia

Tilslutningsafgifter der er inkluderet i prisen

Købesummen er inklusiv byggemodningsomkostninger til Tre-For fjernvarme del 1, tilslutningsafgifter til kloak, vej og gadebelysning, vand, el og TV.

Øvrige tilslutningsafgifter ikke inkluderet i prisen

Fjernvarmetilslutning del 2 kr. 10.000, betales ved tilslutning, og er inkl. 20 meter stikledning, derudover betales kr. 750 pr. meter.